Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 10 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957) (T01156)

- T01156

Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van OCW, mede namens de minister van OCW, d.d. 3 maart 2015 inzake voortgang onderwijsverbeteringen in Caribisch Nederland (32419/31957, O) voor kennisgeving aan te nemen en om toezegging T01156 als openstaand geregistreerd te laten, in afwachting van de voor 2016 aangekondigde overkoepelende rapportage.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman