Dinsdag 17 maart 2015, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.COSAC Questionnaire

Vaststelling ambtelijk voorbereide antwoorden

4.Rondvraag


Korte aantekeningen