Dinsdag 17 maart 2015, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ), Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.CVIII, O

Verslag van een schriftelijk overleg inzake uitvoering motie-De Vries inzake kwetsbaarheden op internet; Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Bespreking

3.CVIII, P

Brief inzake de uitvoering van de motie-Gerkens over een onderzoek door het Rathenau Instituut naar de wenselijkheid van een adviescommissie over de ethische kant van de digitalisering van de samenleving (EK CVIII, E); Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Bespreking

4.Rondvraag


Korte aantekeningen