Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 maart 2015
1. 34049

Uitvoeringswet verordening bankentoezicht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Postema), SP (Reuten) en D66 (Backer).

2. 33713

Wet compartimenteringsreserve

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bröcker) en CDA (Essers).

3. 33615

Goedkeuring belastingverdrag met Duitsland

De commissie stelt het verslag vast op basis van geleverde inbreng door de fracties van VVD (Bröcker) en CDA (Essers).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren