Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 17 maart 2015
1. 33673

Grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 14 april 2015 plenair te behandelen.

2. 33817

Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 24 maart 2015.

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen Wonen en Rijksdienst

Begrotingsstaten Wonen en Rijksdienst 2015

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 11 maart 2015 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (34000 XVIII, B) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen als volgt:

Rappel:

T01670: de toezegging wordt afgevoerd.
T01671: de deadline wordt verschoven naar 20 juni 2015.
T01737: de deadline wordt verschoven naar 20 juni 2015.
T01832: de toezegging is voldaan.
T01848: de deadline wordt verschoven naar 31 mei 2015.

Vooruitblik:

T01896: de deadline wordt verschoven naar 1 december 2015.

4. Halfjaarlijks rappel toezeggingen Binnenlandse Zaken

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2015 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (34000 VII, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen als volgt:

Rappel:

T01443: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2018.
T01603: de deadline wordt verschoven naar 31 december 2015.
T01605: de deadline wordt verschoven naar 31 mei 2015.
T01688: de commissie wenst een brief aan de minister te sturen over de door hem genoemde einddatum van deze toezegging. De toezegging staat nog open.
T01721: de deadline wordt verschoven naar 1 april 2015.
T01948: de toezegging is voldaan.
T01999: de deadline wordt verschoven naar 31 maart 2015.

Vooruitblik:

T01776: de toezegging is voldaan.
T02030: de toezegging staat nog open.
T02031: de toezegging staat nog open.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman