Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 17 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden (33.817)

- 33817

Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 24 maart 2015.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman