Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 24 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden (33.817)

- 33817

Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Lokin-Sassen).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman