Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 31 maart 2015




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet opheffing bedrijfslichamen (33.910)

- Monitoring Kritische Stoffen (MKS) na opheffing PBO

Brief van de staatssecretaris van EZ van 9 maart 2015 in reactie op brief van 30 januari 2015 (verslag schriftelijk overleg 33910, J)

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Schaap (VVD). Een conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer