Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 31 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden (33.817)

- 33817

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 maart 2015 inzake intrekking van het wetsvoorstel (33817, B) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit het voorlopig verslag bij dit wetsvoorstel niet vast te stellen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman