Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 31 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33.877) (T01941)

- Toezeggingen T01191, T01907, T01712, T01941, T01939, T01940,

De commissie besluit naar aanleiding van de bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 13 maart 2015 over het halfjaarlijkse toezeggingenrappel als volgt:
De status van de toezeggingen met nummer T01191 (deels voldaan), T01907 (openstaand) en T01941 (openstaand) blijft ongewijzigd.
De toezeggingen met nummer T01712, T01939 en T01940 worden als voldaan beschouwd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman