Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 31 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (34.073)

- 34073

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 april 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren