Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 19 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet opheffing bedrijfslichamen (33.910)

- Monitoring Kritische Stoffen (MKS) na opheffing PBO

Brief van de staatssecretaris van EZ van 29 april 2015 in reactie op brief van 3 april 2015 (verslag schriftelijk overleg 33910, K)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer