Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 19 mei 2015
1.
34088

Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming

De commissie bespreekt het verloop van de procedure voor het wetsvoorstel 34088 en besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 16 juni 2015. Het lid Strik gaat na of eveneens op 16 juni enkele door haar genoemde belangenorganisaties een mondelinge briefing kunnen verzorgen.

2.
Rondvraag

Het lid Strik doet mondeling verslag van de training en het bezoek aan het grensdetentiecentrum op Schiphol, georganiseerd door de Raad van Europa op 18 mei 2015. Het lid Lokin-Sassen nam hieraan eveneens deel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren