Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 26 mei 2015




Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Geactualiseerd overzicht privatiseringen/verzelfstandigingen (C) (T02050)

- T01848 en T02050

Toezegging Stand van zaken verzelfstandigingsbeleid ( C ); Toezegging Geactualiseerd overzicht privatiseringen/verzelfstandigingen (C)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 mei 2015 met de jaarlijkse brief aan de Tweede Kamer over het beleid met betrekking tot zbo's (C, AB) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de status van de toezeggingen niet te wijzigen. Zij besluit tevens het overzicht van privatiseringen en verzelfstandigingen onder de aandacht van de commissies Financiƫn, Economische Zaken en VWS te brengen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman