drs. C.P.W.J. Stienen MA (D66) 1

Petra Stienen (1965) is vanaf 9 juni 2015 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

Zij is vanaf 12 januari 2021 ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ).

Website Petra StienenPersonalia

 • geboren te Roermond, 8 mei 1965

 

kinderen

 • 1 dochter

 

woonplaats

 • 's-Gravenhage, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorporatie, actief in de hele provincie en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant. We zijn een woningcorporatie die niet de stenen, maar juist de mensen centraal stelt. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie van Wonen Limburg. Als Huurderscommissaris heb ik speciale aandacht voor de belangen van bewoners van woningen van Wonen Limburg.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft ten doel het bevorderen van de kennis en de wetenschappelijke studie van de internationale en nationale sociale geschiedenis in de ruimste zin. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie van de Stichting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het Bonnefantemuseum is een provinciaal museum voor moderne kunst in Maastricht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van directie van het Bonnefantenmuseum. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het benoemen en ontslaan van directeuren, het goedkeuren van de begroting en het toezicht op de rechtmatige besteding van de subsidiegelden en andere fondsen. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht de directie gevraagd en ongevraagd over voor het museum relevante kwesties.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Imagine IC afficheert zich als een kennisplatform op het terrein van immaterieel erfgoed van actueel samenleven. Het comité van aanbeveling heeft 1 x per jaar een bijeenkomst.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: What Design Can Do (WDCD) is een internationaal platform dat publieke aandacht vraagt voor de maatschappelijke impact van design. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de beleidsplannen en financiële verantwoording over rechtmatige besteding van subsidies en andere fondsen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Action for Hope was founded to provide cultural development and cultural relief programs that meet the social, cultural, and psychological needs of distressed and displaced communities. The board supervises annual planning and the legitimate spending of funding and other financial donations.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Bidayat is een filmcollectief dat zich tot doel stelt materiaal van Midden-Oostenfilmmakers te verzamelen en te archiveren. De adviesraad komt 1 keer per 1,5 jaar samen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Bijwonen en deelname van activiteiten European Council on Foreign Relations

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee

 • Publiciste en zelfstandig professional op gebied participatie, leiderschap en inclusiviteit vanaf 2011
 • Tweede ambassadesecretaris, Nederlandse ambassade te Caïro, van 1995 tot 1999; ontwikkelingssamenwerking, cultuur en mensenrechten
 • Eerste ambassadesecretaris, Nederlandse ambassade te Damascus, van 1999 tot 2004; asielbeleid en mensenrechten

afgesloten

 • beschrijving: Atria is het kenniscentrum voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van directie van Atria. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het benoemen en ontslaan van directeuren, het goedkeuren van de begroting en het toezicht op de rechtmatige besteding van de subsidiegelden en andere fondsen. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht de directie gevraagd en ongevraagd over voor Atria relevante kwesties.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • bezoldigd: ja

 • beschrijving: Voorzitter van de vergadering van de stichting, 1 keer per jaar en aanwezigheid bij evenementen van Rutgers,

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • Columniste De Limburger vanaf 2014 tot 2017
 • bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • V.w.o., Bisschoppelijk College "Schöndeln" te Roermond, vanaf 1982 tot 1984
 • H.a.v.o., Bisschoppelijk College "Schöndeln" te Roermond, vanaf 1977 tot 1982

wetenschappelijk onderwijs

 • Nabije en Midden-Oostenstudies, School of Oriental and African Studies, University of Londen, vanaf 1990 tot 1991
 • Arabische talen en culturen, Rijksuniversiteit Leiden, vanaf 1984 tot 1990

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 9 juni 2015
 • Publiciste en zelfstandig professional op gebied participatie, leiderschap en inclusiviteit vanaf 2011
 • Senior adviser sociale ontwikkeling, BMC Groep vanaf augustus 2009 tot december 2010
 • Plaatsvervangend hoofd afdeling Noord-Amerika, ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf augustus 2005 tot augustus 2009
 • Senior beleidsambtenaar Genderafdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf 2004 tot 2005
 • Tweede ambassadesecretaris, Nederlandse ambassade te Caïro, van 1995 tot 1999; ontwikkelingssamenwerking, cultuur en mensenrechten
 • Eerste ambassadesecretaris, Nederlandse ambassade te Damascus, van 1999 tot 2004; asielbeleid en mensenrechten

andere activiteiten

 • beschrijving: Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorporatie, actief in de hele provincie en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant. We zijn een woningcorporatie die niet de stenen, maar juist de mensen centraal stelt. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie van Wonen Limburg. Als Huurderscommissaris heb ik speciale aandacht voor de belangen van bewoners van woningen van Wonen Limburg.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft ten doel het bevorderen van de kennis en de wetenschappelijke studie van de internationale en nationale sociale geschiedenis in de ruimste zin. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie van de Stichting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Atria is het kenniscentrum voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van directie van Atria. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het benoemen en ontslaan van directeuren, het goedkeuren van de begroting en het toezicht op de rechtmatige besteding van de subsidiegelden en andere fondsen. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht de directie gevraagd en ongevraagd over voor Atria relevante kwesties.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Het Bonnefantemuseum is een provinciaal museum voor moderne kunst in Maastricht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van directie van het Bonnefantenmuseum. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het benoemen en ontslaan van directeuren, het goedkeuren van de begroting en het toezicht op de rechtmatige besteding van de subsidiegelden en andere fondsen. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht de directie gevraagd en ongevraagd over voor het museum relevante kwesties.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: What Design Can Do (WDCD) is een internationaal platform dat publieke aandacht vraagt voor de maatschappelijke impact van design. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de beleidsplannen en financiële verantwoording over rechtmatige besteding van subsidies en andere fondsen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Action for Hope was founded to provide cultural development and cultural relief programs that meet the social, cultural, and psychological needs of distressed and displaced communities. The board supervises annual planning and the legitimate spending of funding and other financial donations.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • bezoldigd: ja

 • beschrijving: Voorzitter van de vergadering van de stichting, 1 keer per jaar en aanwezigheid bij evenementen van Rutgers,

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Bidayat is een filmcollectief dat zich tot doel stelt materiaal van Midden-Oostenfilmmakers te verzamelen en te archiveren. De adviesraad komt 1 keer per 1,5 jaar samen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Bijwonen en deelname van activiteiten European Council on Foreign Relations

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • Columniste De Limburger vanaf 2014 tot 2017
 • Lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken vanaf mei 2013 tot juni 2015
 • bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee

 • Lid Raad van Toezicht Care Nederland vanaf augustus 2009 tot juni 2015
 • Lid International Board Care International vanaf augustus 2009 tot september 2013
 • Lid bestuur Humanity in Action vanaf augustus 2009 tot september 2010


Publicaties

 • Rinkse Koelewijn, "Dan doe ik het toch zelf?", NRC Weekend, 7 en 8 maart 2015
 • "Terug naar de Donderberg. Portret van een wereldwijk" (2015)
 • "Het andere Arabische geluid. Een nieuwe toekomst voor het Midden-Oosten" (2012)
 • "Dromen van een Arabische lente. Een Nederlandse diplomate in het Midden-Oosten" (2008)
 • Artikelen en opiniestukken o.a. in NRC, Volkskrant, Opzij, Oneworld en Linda

Onderscheidingen

overige onderscheidingen en prijzen

 • Aletta Jacobsprijs, deze prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een vrouw met een academische opleiding die zich nationaal en/of internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de emancipatie, 7 maart 2016
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg Inspiratieprijs, november 2013
 • Vrouwen in de media award 2012, februari 2012

Reizen

 • doel: Twee lezingen Spanish Model United Nations op Carlos III Universiteit

  bekostiger: Medeorganisator Common Action Forum


Geschenken

 • betaald door: Cuypershuis Roermond

  waarde: €220


Anciënniteit

2848 dagen
(9 juni 2015 tot heden)