Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150008 - Commissiemededeling: De Europese veiligheidsagenda

- E150008

Commissiemededeling: De Europese veiligheidsagenda

De commissies besluiten de Commissiemededeling voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren