Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 16 juni 2015
1.
34088

Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming

De commissie besluit om, met uitzondering van de leden van de fractie van de VVD, de inbreng voor het voorlopig verslag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op woensdag 17 juni 2015, 17:00 uur, aan de staf door te geven. De fracties van VVD (Duthler), CDA (Van Bijsterveld), D66 (Stienen), SP (Wezel), PvdA (Schrijver), Groen Links (Strik), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk) hebben inbreng aangekondigd.
De commissie stelt verder voor om het wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 juli 2015, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.

2.
32317, ES

JBZ-Raad

De commissie besluit de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad, voor wat betreft de passages over migratie, te betrekken bij de inbreng bij de Commissiemededeling Een Europese migratieagenda en neemt de geannoteerde agenda verder voor kennisgeving aan.

3.
32317, ER

Brief Frontex-operaties

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van V&J inzake de Frontex-operaties d.d. 28 mei 2015 te betrekken bij de inbreng bij de Commissiemededeling Een Europese migratieagenda.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit om de volgende voorstellen uit de lijst van de nieuw gepubliceerde Europese voorstellen in behandeling te nemen en te betrekken bij de Europese Commissiemededeling: een Europese migratieagenda:
1. Voorstel voor een Raadsbesluit tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italiƫ en Griekenland, COM(2015)286/F1 en in relatie hiermee op terrein van de commissie FIN: COM(2015)238/F1 Voorstel voor een besluit betreffende de gebruikmaking van het flexibiliteitsinstrument ten behoeve van Italiƫ en Griekenland voor de tijdelijke maatregelen op het gebied van internationale bescherming.
2. Commissiemededeling EU Action Plan against migrant smuggling (2015 - 2020) (COM(2015)285/F1)

5.
Rondvraag

De commissie besluit om aan te sluiten bij het voorstel van de commissie V&J om een kennismakingsgesprek met de bewindslieden van V&J te organiseren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren