Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Opvang- en Procedurerichtlijnen (34.088)

-
34088

Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming

De commissie besluit om, met uitzondering van de leden van de fractie van de VVD, de inbreng voor het voorlopig verslag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op woensdag 17 juni 2015, 17:00 uur, aan de staf door te geven. De fracties van VVD (Duthler), CDA (Van Bijsterveld), D66 (Stienen), SP (Wezel), PvdA (Schrijver), Groen Links (Strik), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk) hebben inbreng aangekondigd.
De commissie stelt verder voor om het wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 juli 2015, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren