Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet implementatie Omnibus II-richtlijn (34.100)

-
34100

Wet implementatie Omnibus II-richtlijn

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren