Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk (34.041)

-
34041

Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek uit te stellen tot het moment waarop zij beschikt over de aan de Raad van State gevraagde voorlichting alsmede over de reactie van de regering daarop.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer