Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 23 juni 2015
1. 33965

Wijziging Spoorwegwet in verband met de instelling van één Europese spoorwegruimte

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties CDA (Flierman), PVV (Van Hattem), SP (Meijer) en ChristenUnie (Kuiper).

2. 34042

Invoering delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 30 juni 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer