Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 23 juni 2015
1.
34088

Implementatie Opvang- en Procedurerichtlijn

Naar aanleiding van de memorie van antwoord van 22 juni 2015 (EK, 34088, C) geeft de fractie van GroenLinks (lid Strik) aan nadere vragen te willen stellen. De commissie besluit dat uiterlijk tot en met 29 juni 2015 inbreng kan worden geleverd, opdat het verslag op 30 juni 2015 kan worden vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren