Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (34.073)

- 34073

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De commissie stelt voor op 7 juli 2015 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren