Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (34.073)

- 34073

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 22 september 2015 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren