Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Financiën (FIN) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Huurverhoging op grond van inkomen (33.129)

- Toezeggingen T01671 en T01737

Toezegging Analyse varianten doorvoeren huurverhoging (33.402 / 33.403 / 33.405 / 33.407); Toezegging Onderzoek naar fiscaal alternatief voor huurverhoging op grond van inkomen (33.129 / 33.330)

De commissies besluiten bespreking van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 juli 2015 inzake stand van zaken huursombenadering en toezeggingen T01671 en T01737 aan te houden tot 8 september 2015. Desgewenst kan dan inbreng worden geleverd voor schriftelijk overleg met de minister.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman