Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966)

- 32769 / 33966, F

Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over het ook uitzonderen op de markttoets voor niet DAEB-activiteiten van grond die corporaties op basis van voortdurende erfpacht bezitten; Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De fracties van CDA (De Vries-Leggedoor) en GroenLinks (Lintmeijer) leveren inbreng voor een brief aan de regering. De staf verwerkt de inbreng tot een conceptbrief en laat deze circuleren onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman