Stemming Stroomlijning markttoezicht Autoriteit Consument & MarktVerslag van de vergadering van 24 juni 2014 (2013/2014 nr. 35)

Aanvang: 13.43 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Stroomlijning markttoezicht Autoriteit Consument & Markt

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (33622).

(Zie vergadering van 17 juni 2014.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de OSF, de PvdD, 50PLUS, D66, de SP, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PvdA en de VVD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


De voorzitter:

Ik dank de leden voor hun begrip.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.