Maidenspeech van Mr. V.D.D. van Weerdenburg (PVV)

pdf Maidenspeech van Mr. V.D.D. van Weerdenburg (PVV)


Bij:

Handelingen 2014/2015, nr. 38, item 8, blz. 5-6