Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Meenemen aspecten in evaluatie en zenden brief (32.440) (T01606)

- Toezeggingen T01606 en T01610 n.a.v. evaluatie Aanbestedingswet 2012

Brief - met bijlagen - van de minister van EZ van 8 juli 2015 inzake evaluatie Aanbestedingswet 2012 (34252, A)

De commissie besluit ten aanzien van toezegging T01606 in schriftelijk overleg te treden met de minister van EZ naar aanleiding van de brief van 8 juli 2015. Een conceptbrief wordt ter vaststelling geagendeerd op 22 september 2015.

De commissie besluit voorts toezegging T01610 af te voeren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer