Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 22 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Meenemen aspecten in evaluatie en zenden brief (32.440) (T01606)

- Toezeggingen T01606 - Toezegging Meenemen aspecten in evaluatie en zenden brief

Brief - met bijlagen - van de minister van EZ van 8 juli 2015 inzake evaluatie Aanbestedingswet 2012 (34252, A)

De commissie besluit de conceptbrief te versturen zoals deze geagendeerd staat.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer