Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32.550)

- Rondvraag

De commissie stelt voor het debat over het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (32550) - antwoord initiatiefnemers en regering - op 10 november 2015 voort te zetten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman