Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (34.016 (R2036))

- 34016 (R2036)

Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 6 oktober 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren