Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (34.016 (R2036))

- 34016

Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Schrijver) en GroenLinks (Strik).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren