Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34.194)

- 34194

Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), PvdA (Vreeman), D66 (Schnabel) en ChristenUnie (Ester). De fracties van SP (Don), GroenLinks (Lintmeijer) en SGP (Schalk) overwegen nog inbreng te leveren. De voorzitter stelt de overige fracties in de gelegenheid om, uiterlijk maandag 2 november a.s., vragen aan te leveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren