Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 3 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Meenemen aspecten in evaluatie en zenden brief (32.440) (T01606)

- Toezeggingen T01606 - Toezegging Meenemen aspecten in evaluatie en zenden brief

Brief van de minister van EZ van 23 oktober 2015 in reactie op brief 23 september 2015 (verslag schriftelijk overleg 34252, C)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer