Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 17 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Registratie gegevens externe veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingen (28.767)

-
T00555 - Toezegging Raadpleegbaarheid gegevens

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van I&M van 12 november 2015 (28767, E)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen.

Verscheidene fracties geven aan de inhoud van de toezegging aan de orde te willen stellen tijdens het plenair debat over het wetsvoorstel Omgevingswet (33962).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer