Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 november 2015
1.
Vaststellen agenda

Op verzoek van het lid Van Rij (CDA) wordt wetsvoorstel 34207 (tegengaan berekenen van dubbele bemiddelingskosten) aan de agenda toegevoegd.

2.
33816

Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 24 november 2015 in stemming te brengen.

3.
33712

Initiatiefvoorstel-Gesthuizen en Van Oosten Strafbaarstelling van acquisitiefraude

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Markuszower) en SP (Ruers).

4.
34082

Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Markuszower), SP (Wezel) en ChristenUnie (Bikker). Het concept nader voorlopig verslag zal in de vergadering van 24 november 2015 voor vaststelling worden geagendeerd.

5.
34207

Tegengaan berekenen van dubbele bemiddelingskosten

Bij monde van het lid Van Rij geeft de CDA-fractie te kennen dat zij enkele vragen wil stellen aan de regering over het wetsvoorstel. Nu de commissie reeds eindverslag heeft uitgebracht (34207, A), zal de CDA-fractie inbreng leveren voor schriftelijk overleg met de regering. De conceptbrief op basis van deze inbreng zal per e-mail aan de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren