Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 1 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima (34.190)

- 34190

Verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 december 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer