Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Tussenrapportage over erkenning en algemeen verbindend verklaren (33.910) (T02102)

- Toezeggingen T02101 en T02102 n.a.v. tussenrapportage algemeen verbindend verklaren branche- en producentenorganisaties

Brief van de minister van EZ van 1 december 2015 (33910, L)

De commissie besluit toezegging T02102 als voldaan te beschouwen en besluit voorts toezegging T02101 af te voeren.

Tevens besluit de commissie, op instigatie van het lid Schaap (VVD), een brief aan de minister van EZ te sturen met het verzoek de Kamer periodiek op de hoogte te houden over de ontwikkelingen binnen het algemeen verbindend verklaren van branche- en producentenorganisaties. Een conceptbrief zal per e-mail aan de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer