Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 8 december 2015
1. 34089

Wet elektriciteit en drinkwater BES

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (De Graaf) en ChristenUnie (Ester).

2. 34300 IV, D

De commissie bespreekt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 november 2015 (34300 IV, D) en besluit naar aanleiding hiervan in nader schriftelijk overleg te treden met de regering.

3. 34300 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016

Ten aanzien van wetsvoorstel 34300 IV brengt de commissie blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te kunnen doen.

4. Voorbereiding IPKO januari 2016

De commissie bespreekt de laatste stand van zaken van de voorbereiding van het IPKO van januari 2016.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman