Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34.194)

- 34194

Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

De commissie wenst het wetsvoorstel in beginsel te agenderen voor plenaire behandeling op 22 december 2015, maar wil de regering nog een schriftelijke vraag voorleggen. Na (spoedige) ontvangst van het antwoord op deze brief, besluit de commissie op 15 december a.s. of eindverslag kan worden uitgebracht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren