Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Belastingplan 2016 (34.360)

- 34360

Novelle Belastingplan 2016

De commissie adviseert de Voorzitter het volgende:
De behandeling van het Belastingplan 2016 c.a. zoals het bij haar is ingediend kan, als voorzien, op maandagavond aanvangen in eerste termijn; de regering antwoordt op dinsdagmiddag in eerste termijn. Vervolgens wordt de behandeling opgeschort. De behandeling in tweede termijn wordt voorgezet op 21/22 december; daarbij komt ook de novelle aan de orde, indien deze de Eerste Kamer heeft bereikt.

Onder voorbehoud dat de Tweede Kamer uiterlijk op 17 december 2015 de behandeling van de novelle afrond besluit de commissie dat de fracties tot UITERLIJK vrijdag 18 december 12.00 uur inbreng voor verslag m.b.t. de novelle kunnen aanleveren. Vervolgens onder voorbehoud dat staatssecretaris van Financiën de nota n.a.v. het verslag uiterlijk maandag 21 december 10.00 uur aan het Kamer aanbiedt acht de commissie het wetsvoorstel rijp om deze toe te voegen aan de plenaire agenda van de Kamer van 21/22 december 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren