Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (33.750 VIII)

-
T01825

Toezegging Overleg over plaatsingsprocedure (33.157)

De brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake deze toezegging (33157, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01825 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman