Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De regering zal de Kamer rapporteren hoe groene en blauwe diensten concreet en uitvoerbaar gemaakt kunnen worden(32.500 XIV en F) (T01270)

- T01270 - Toezegging inzake het concreet en uitvoerbaar maken van groene en blauwe diensten

Brief van de staatssecretaris van EZ van 8 december 2015 (verslag schriftelijk overleg 33576, C)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer