Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima (34.190)

- 34190

Verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de PVV-fractie (Dercksen).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer