Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

- C, AD

brief van de minister van Financiën van 27 november 2015 inzake verkoop ASR

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 22 december 2015 in afwachting van nadere informatie over de behandeling hiervan in de Tweede Kamer. Eventuele betrokkenheid van de Eerste Kamer zal dan worden bezien.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren