Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stroomlijning markttoezicht door de Autoriteit Consument en Markt (33.622)

- Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 21 december 2015 (33186, H)

De commissie besluit op 26 januari 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer