Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima (34.190)

- 34190

Verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 22 december 2015.

- Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 21 december 2015 (33186, H)

De commissie besluit op 26 januari 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer