Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966)

- Toezeggingen T02075 en T01831

Toezegging Analyse financiële positie woningcorporaties (32.769 / 33.966); Toezegging Evaluatie en aanpassing verhuurderheffing (33.819)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 december 2015 over deze toezeggingen (32769/33819, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezeggingen T02075 en T01831 staan nog open.

- T02073

Toezegging Transformeren bedrijfspanden naar woonruimte (32.769 / 33.966)

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 december 2015 inzake transformatiecijfers van utiliteitsgebouwen naar woonruimte (32769/33966, L) besluit de commissie op 26 januari 2016 inbreng voor schriftelijk overleg met de minister te leveren. Toezegging T02073 blijft open staan.

- Motie-Duivesteijn over wooncoöperaties

Motie-Duivesteijn (PvdA) c.s. over een actieprogramma waarin de invoering van wooncoöperaties wordt gestimuleerd; Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 december 2015 inzake deze motie (32769/33966, K) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman