Maidenspeech van mr. A. Vrisekoop (D66)

pdf Maidenspeech van mr. A. Vrisekoop (D66)


Bij:
  • Herziening van het scheidingsprocesrecht (21881)

Handelingen 1991/1992, 33ste vergadering, blz. 1492-1494